Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiêu chí để tài liệu Upload được Duyệt

Các hướng dẫn Upload và tiêu chí duyệt tài liệu của tailieuhoctap.vn
Tiêu chí để tài liệu Upload được Duyệt:

1. Tài liệu upload phải được mô tả đầy đủ tại Phần mô tả tóm tắt. Nội dung mô tả đưa ra mô tả trọng tâm của tài liệu (trường hợp copy lời mở đầu, mục lục không chứa nội dung chính của tài liệu sẽ không được chấp nhận)

2. Đề thi, đề án, bài tập có thể lấy ảnh bìa có sẵn trong thư viện, ngoài ra các tài liệu đưa lên phải có hình ảnh bìa minh họa liên quan (kích thước từ 140x180 đến 200x200)

3. File upload bao gồm file định dạng word, excel, ppt, pdf.

4. Các tài liệu cần được định dạng bằng font chữ Unicode ( trừ pdf) nếu không sẽ bị lỗi font chữ.

5. Ngoại trừ đề thi, bài tập, các tài liệu đưa lên phải có từ 5 trang văn bản chứa nội dung trở lên.

6. Để tăng tính thiết thực phục vụ nhu cầu học tập, tài liệu upload có thời gian xuất bản không quá lâu, đặc biệt là các đề tài, luận văn,… năm xuất bản từ năm 2003 trở lên.

7. Cùng 1 tài liệu tham khảo, chia nhỏ thành nhiều tài liệu để upload và nội dung không diễn đạt đủ ý sẽ không được chấp nhận.

8. CTV làm sai các quy định bị BQT nhắc nhở quá 3 lần sẽ bị thông báo khóa tài khoản trong 10 ngày.

9. Không upload tài liệu đã có trên tailieuhoctap.vn. Trường hợp trùng tài liệu, tailieuhoctap.vn sẽ liên lạc để xác định nguồn gốc tài liệu upload và sẽ thông báo rõ ràng với thành viên tham gia.

10. Tài liệu upload không được vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, không được vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam.

Một tài liệu được upload lên sẽ có 1 trong 4 trạng thái: Chờ xét duyệt, Chờ User cập nhật, Ngưng xuất bản và Xuất bản. Tài liệu được tính lương là các tài liệu đã được duyệt và ở trạng thái xuất bản. Các tài liệu không được duyệt sẽ được thông báo lí do đến CTV. Các tài liệu ở trạng thái chờ User cập nhật, User phải cập nhật lại thông tin để tài liệu được duyệt lại.

Việc duyệt chủ yếu căn cứ vào vào chất lượng nội dung của tài liệu, BQT sẽ linh động trong lúc duyệt để đảm bảo quyền lợi của CTV. Mong các bạn đóng góp các tài liệu có chất lượng, phù hợp với nhu cầu học tập của đại đa số.  Các trường hợp đặc biệt, BQT sẽ xem xét và có hướng giải quyết. 

 

Tailieuhoctap.vn
Chia sẻ tải liệu hay - Chung tay lan tỏa tri thức