Đăng nhập   |   Đăng ký

Nguyên tắc khởi nghiệp

Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu ñược lợi nhuận. Một số khác lại nhấn mạnh ñến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng, ñưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người ñưa ra những hàng hóa hay phương thức

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kế hoạch kinh doanh


Tag: khời nghiêp - kinh doanh
PDF     82     Nguyen Duc Cuong     18/07/2014     2.560     217

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Nguyên tắc khởi nghiệpNguyên tắc khởi nghiệpNguyên tắc khởi nghiệpNguyên tắc khởi nghiệpNguyên tắc khởi nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại