Đăng nhập   |   Đăng ký

Lý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Tài liệu LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT của ThS.Nguyễn Văn Duyệt, ThS.Trương Chí Tiến gồm có 9 chương: - Chương 1: Giới thiệu về quản trị sản xuất. - Chương 2: Dự báo. - Chương 3: Hoạch định năng lực sản xuất. - Chương 4: Xác định địa điểm nhà máy. - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ. - Chương 6: Hoạch định tổng hợp. - Chương 7: Hoạch định tồn kho. - Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật liệu. - Chương 9: Lập trình sản xuất.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kế hoạch kinh doanh


Tag: quản trị kinh doanh - quản trị sản xuất
PDF     248     Nguyễn Hưng     29/06/2015     13.555     1.782

Đánh giá của bạn ( 53 điểm/19 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤTLý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤTLý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤTLý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤTLý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại