Đăng nhập   |   Đăng ký

financial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madison

This book’s organization accommodates different teaching styles. While the book is comprehensive, its layout allows instructors to choose topics and depth of coverage as desired. Readers are told in Chapter 1 how the book’s topics are related to each other and how they fit within the broad discipline of financial statement analysis. The book is organized into three parts: 1. Analysis Overview 2. Accounting Analysis 3. Financial Analysis

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Quản trị chiến lược


Tag: Tài chính - Tiền tệ
PDF     787     Nguyễn Thị Huyền     22/05/2014     1.603     76

Đánh giá của bạn ( 3 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
financial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madisonfinancial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madisonfinancial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madisonfinancial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madisonfinancial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madison
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại