Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời gian của tiền. Đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu, quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn, phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp.... Trang bị kĩ năng về phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, sử dụng các công cụ tài chính có hiệu quả, kĩ năng dự báo và lập kế hoạch tài chính, ra quyết định tài chính chính xác. Giúp cho người học vận dụng vào thực tiễn để xem xét, đánh giá đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính doanh nghiệp


Tag: Giáo trình - môn - Tài chính - doanh nghiệp
DOC     87     Nguyễn Hưng     10/04/2014     1.569     146

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệpGiáo trình ôn Tài chính doanh nghiệpGiáo trình ôn Tài chính doanh nghiệpGiáo trình ôn Tài chính doanh nghiệpGiáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại