Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide: Kinh tế vĩ mô

Slide bài giảng môn: KINH TẾ VĨ MÔ (Khoa Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với sự vận hành của nền kinh tế và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển, và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính doanh nghiệp


Tag: Slide bài giảng Kinh tế vĩ mô
PDF     206     Nguyễn Hưng     29/01/2015     4.747     381

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Slide: Kinh tế vĩ môSlide: Kinh tế vĩ môSlide: Kinh tế vĩ môSlide: Kinh tế vĩ môSlide: Kinh tế vĩ mô
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại