Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềm

Hướng dẫn bảo trì và cài đặt phần mềm cho máy tính.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lắp ráp - cài đặt


Tag: Giáo Trình - Cài Đặt - Bảo Trì
PDF     68     Nguyen Truong     05/06/2014     2.288     403

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềmGiáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềmGiáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềmGiáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềmGiáo Trình Cài Đặt Và Bảo Trì Phần mềm
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại