Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command Questions

Mời bạn tham khảo Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA, nhằm củng cố lại kiến thức một phần nào, tài liệu sẽ gồm nhiều câu trắc nghiệm thường gặp nhất trong các đề thi CCNA.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Quản trị mạng


Tag: Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA
PDF     6     Trương Minh Quân     15/03/2014     14.452     1.122

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command QuestionsĐề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command QuestionsĐề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command QuestionsĐề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command QuestionsĐề thi chứng chỉ quốc tế CCNA – Show Command Questions
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại