Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt

Cấu hình Switch cơ bản Cấu hình Router cơ bản ,Telnet và SSH Hướng dẫn sử dụng GNS3 Lab tổng hợp Switch , Router Wireless Lab Cissco Sercurity manager(SDM) DHCP,DHCP relay Định tuyến tĩnh (Static Route) RIPv2(Routing Information Protocol) CDP(Cissco Discovery protocol) Sao lưu IOS , cấu hình Router Khôi phục mật khẩu cho Router Khôi phục mật khẩu cho Switch Lab tổng hợp phần 1 OSPF (Open Shortest Path First) EIGRP (Enhanded Interrior Gateway Routing Protocol) VTP,Vlan ,PVST+, PVRST Định tuyến Vlan sử dụng Switch layer 3 Standard ACL ,Extend ACL ,Nat,Pat DHCP,NAT,PAT ,Tổng hợp định tuyến NAT,PAT,ACL IPVer6 ,VPN ,PPPChap,CHAP Frame Relay cơ bản, Frame Relay Nâng cao

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Quản trị mạng


Tag: Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt
PDF     335     Trần Minh Tiến     20/12/2014     20.676     6.411

Đánh giá của bạn ( 40 điểm/12 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng ViệtBài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng ViệtBài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng ViệtBài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng ViệtBài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại