Đăng nhập   |   Đăng ký

44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt

Tài liệu quản trị mạng: 44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt có đáp án.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Quản trị mạng


Tag: Tài liệu quản trị mạng - Quản trị mạng - BASIC NETWORK tiếng Việt - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     2     kenjiak200...     09/04/2015     3.893     353

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt44 Câu hỏi thi BASIC NETWORK tiếng Việt
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại