Đăng nhập   |   Đăng ký

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.net

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình Web


Tag: lập trình - lập trình web
DOC     16     Quảng Hoài Tâm     07/02/2014     6.358     537

Đánh giá của bạn ( 15 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.netCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.netCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.netCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.netCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Asp.net
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại