Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi Thiết kế Web - hệ Trung Cấp - Trường CĐ Cao Thắng

Bộ 2 đề thi kết thúc học phần Thiết kế Web (có gợi ý đáp án và thang điểm chấm) của lớp Trung Cấp CNTT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. 

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình Web


Tag: Đề thi - Thiết kế Web - Trung Cấp - Cao Thắng
PDF     4     Nguyễn Hưng     12/01/2015     3.788     165

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi Thiết kế Web - hệ Trung Cấp - Trường CĐ Cao ThắngĐề thi Thiết kế Web - hệ Trung Cấp - Trường CĐ Cao ThắngĐề thi Thiết kế Web - hệ Trung Cấp - Trường CĐ Cao ThắngĐề thi Thiết kế Web - hệ Trung Cấp - Trường CĐ Cao Thắng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại