Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi Lập trình WIN nâng cao (Đề 2 - ngày thi 14/1/2011)

Đề thi tham khảo môn  Lập trình WIN nâng cao  (Đề 2 - ngày thi 14/1/2011) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, hệ Trung Cấp.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình Web


Tag: Đề thi - Lập trình WIN nâng cao - Cao Thắng - Trung Cấp
PDF     1     Nguyễn Hưng     12/01/2015     1.250     36

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi Lập trình WIN nâng cao (Đề 2 - ngày thi 14/1/2011)
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại