Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFD

Đây là dạng bài tập ERE và DFD , giúp bạn có thể quản lý và phân tích các cơ sở dữ liệu.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Cơ sở dữ liệu


Tag: hệ thống thông tin - ERD DFD
DOC     4     Trần Minh Thành     05/01/2014     9.900     450

Đánh giá của bạn ( 10 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFDBài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFDBài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFDBài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFD
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại