Đăng nhập   |   Đăng ký

Lớp và đối tượng trong Java

Java được khởi đầu bởi James Gosling năm 1991 tại Sun Microsystems. Phiên bản java đầu tiên ra đời cũng vào năm này. Mục đích ra đời của java là Sun muốn xây dựng một ngôn ngữ lập trình có thể tương thích với nhiều loại máy khác nhau và có thể thay thế cho ngôn ngữ C++. C++ không đáp ứng được yêu cầu này vì khi biên dịch mã nguồn của C++ tại máy này thì đem sang dòng máy khác với chíp sử lý khác thì chương trình không thể thực hiện vì các bộ vi sử lý rất đa dạng và nhiều chủng loại. Thêm vào đó mã nguồn do C++ sau khi biên dịch thường rất công kềnh và chiếm nhiều bộ nhớ.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình ứng dụng


Tag: công nghệ thông tin - kỹ thuật lập trình - ngôn ngữ java - lớp và đối tượng trong java
PDF     17     Super User     24/08/2011     2.308     180

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lớp và đối tượng trong Java   Lớp và đối tượng trong Java   Lớp và đối tượng trong Java   Lớp và đối tượng trong Java   Lớp và đối tượng trong Java
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại