Đăng nhập   |   Đăng ký

LEECH Chương trình chat bằng C#

Sử dụng luồng tại server, mỗi khi client kết nối đến server chương trình sẽ tạo những luồng riêng biệt để xử lý các kết nối, chương trình cũng tạo ra những luồng để xử lý các client mới.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình ứng dụng


Tag: thủ thuật lập trình - lập trình C++ - lập trình căn bản - chương trình chat bằng C# - tài liệu lập trình
PDF     7     Super User     22/08/2011     4.296     305

Đánh giá của bạn ( 14 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
LEECH Chương trình chat bằng C#LEECH Chương trình chat bằng C#LEECH Chương trình chat bằng C#LEECH Chương trình chat bằng C#LEECH Chương trình chat bằng C#
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại