Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tập

Đây là những silde bài giảng rất hay và dễ hiểu cho những bạn muốn nghiên cứu môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Bộ silde do tập thể giáo viên khoa CNTT- Đại học KHTN TPHCM biên soạn.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình ứng dụng


Tag: cấu trúc - dữ liệu - giải thuật - thuật toán
PDF     44     Hoàng Văn Hậu     25/07/2014     34.808     641

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Slide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tậpSlide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tậpSlide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tậpSlide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tậpSlide Bài Giảng Môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Ôn tập
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại