Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu lập trình WCF - Tiếng Việt

WCF là công nghệ nền tảng nhằm thống nhất nhiều mô hình lập trình giao tiếp được hỗ trợ  trong  .NET  2.0  thành  một  mô  hình  duy  nhất. Tài liệu lập trình WCF của Microsoft phiên bản tiếng Việt là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin có tư liệu về kiến thức chuyên ngành  để ôn thi tốt đạt kết quả cao.

Bài 1: Giới thiệu tổng quan WCF
Bài 2: Mô hình lập trình WCF
Bài 3: ADDRESSES (ĐỊA CHỈ) VÀ BINDINGS
Bài 4: CONTRACTS
Bài 5: CLIENTS 
Bài 6: SERVICES 
Bài 7: SECURITY 
Bài 8: MỘT SỐ VÍ DỤ SỬ DỤNG WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Lập trình ứng dụng


Tag: Sách lập trình C# - Lập trình C# căn bản - Tài liệu lập trình WCF - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     134     Lê Thị Thúy An     07/04/2015     11.661     1.122

Đánh giá của bạn ( 18 điểm/5 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu lập trình WCF - Tiếng ViệtTài liệu lập trình WCF - Tiếng ViệtTài liệu lập trình WCF - Tiếng ViệtTài liệu lập trình WCF - Tiếng ViệtTài liệu lập trình WCF - Tiếng Việt
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại