Đăng nhập   |   Đăng ký

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNH

Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ 
về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng 
dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng 
và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông 
tin dữ liệu là một chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế 
có thể có rất nhiều phương pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ 
liệu. Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu có thể được quy tụ vào 
ba nhóm sau: 
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp hành chính. 
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp kỹ thuật (phần cứng). 
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp thuật toán (phần mềm). 
Ba nhóm trên có thể được ứng dụng riêng rẽ hoặc phối kết hợp. Môi trường 
khó bảo vệ an toàn thông tin nhất và cũng là môi trường đối phương dễ xân nhập 
nhất đó là môi trường mạng và truyền tin. Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế 
nhất hiện nay trên mạng truyền tin và mạng máy tính là biện pháp thuật toán. 
An toàn thông tin bao gồm các nội dung sau: 
- Tính bí mật: tính kín đáo riêng tư của thông tin 
- Tính xác thực của thông tin, bao gồm xác thực đối tác( bài toán nhận 
danh), xác thực thông tin trao đổi. 
- Tính trách nhiệm: đảm bảo người gửi thông tin không thể thoái thác trách 
nhiệm về thông tin mà mình đã gửi. 
Để đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu trên đường truyền tin và trên mạng 
máy tính có hiệu quả thì điều trước tiên là phải lường trước hoặc dự đoán trước 
các khả năng không an toàn, khả năng xâm phạm, các sự cố rủi ro có thể xảy ra 
đối với thông tin dữ liệu được lưu trữ và trao đổi trên đường truyền tin cũng như

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 An ninh - Bảo mật mạng


Tag: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
PDF     120     Trần Văn Sinh     20/12/2013     10.509     685

Đánh giá của bạn ( 10 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNHAN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNHAN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNHAN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNHAN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MÁY TÍNH
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại