Đăng nhập   |   Đăng ký

Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT có cơ sở tham khảo các dạng đề thi môn này tại Học viện. Có 10 bộ đề thi trong ngân hàng đề thi.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 An ninh - Bảo mật mạng


Tag: tài liệu - Ngân hàng đề thi C++
PDF     7     Nguyễn Hưng     18/03/2015     3.843     118

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại