Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local Coordinates

Tài liệu tham khảo chuyên ngành đồ họa, thiết kế - Giáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local Coordinates.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Đồ họa ứng dụng


Tag: Đồ họa - Thiết kế - Flash - Phần mềm
PDF     23     Super User     24/08/2011     4.504     347

Đánh giá của bạn ( 1 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local CoordinatesGiáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local CoordinatesGiáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local CoordinatesGiáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local CoordinatesGiáo trình đồ họa 3D Studio max - Sử dụng hệ tọa độ Local Coordinates
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại