Đăng nhập   |   Đăng ký

Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin và các tác phẩm tạo từ các kĩ thuật đó. Thay đổi cấu trúc công nghiệp phát triển không hạn chế, suy xét lại nội dung của quá trình công nghiệp. Thay đổi cách thức tổ chức liên kết ban đầu người ta quan tâm đến cách thức thực hiện hiệu quả, sau đó sản phẩm..

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Đồ họa ứng dụng


Tag: truyền thông đa phương tiện - Đồ họa ứng dụng
PDF     53     Phạm Xuân Trường     18/12/2013     3.329     149

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giới thiệu truyền thông đa phương tiệnGiới thiệu truyền thông đa phương tiệnGiới thiệu truyền thông đa phương tiệnGiới thiệu truyền thông đa phương tiệnGiới thiệu truyền thông đa phương tiện
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại