Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế mô hình 3D bằng Autocad

Bài giảng "THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D BẰNG AUTOCAD" của tác giả Đỗ Đức Trung - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật gồm có 10 chương: - Chương 1: Cơ sở tạo mô hình 3 chiều. - Chương 2: Hệ tọa độ và phương pháp nhập điểm. - Chương 3: Mặt 1/2 chiều và các mặt cong cơ sở. - Chương 4: Mặt lưới đa giác. - Chương 5: Các phép biến hình 3 chiều. - Chương 6: Tạo mô hình 3D solid - Chương 7: Hiệu chỉnh mô hình solid. - Chương 8: Tạo bản vẽ hai chiều từ mô hình ba chiều. - Chương 9: Quan sát mô hình ba chiều. - Chương 10: Xuất bản vẽ 3D ra giấy.

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Đồ họa ứng dụng


Tag: Tài liệu học tập - cơ khí - đồ họa ứng dụng - mô hình 3D - Autocad
DOC     116     Nguyễn Hưng     31/05/2015     5.054     562

Đánh giá của bạn ( 6 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế mô hình 3D bằng AutocadThiết kế mô hình 3D bằng AutocadThiết kế mô hình 3D bằng AutocadThiết kế mô hình 3D bằng AutocadThiết kế mô hình 3D bằng Autocad
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại