Đăng nhập   |   Đăng ký

English French dictionary

Đây là cuốn từ điển song ngữ Anh - Pháp.

Thể loại:

Ngoại Ngữ -

 Nhật - Pháp - Hoa- NN khác


Tag: English - French - dictionary - ngoại ngữ - Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Anh văn - Pháp văn
PDF     963     Lê Thị Huệ     07/12/2014     1.643     107

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
English French dictionaryEnglish French dictionaryEnglish French dictionaryEnglish French dictionaryEnglish French dictionary
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

845 chữ Hán tiếng Việt
22    19.695   2.617
Từ điển Argot-Francais
0    1.842   62
50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
170    114.807   17.975
Từ điển Hàn Việt
732    5.724   875
A Dictionary Of Japanese Particles
364    3.594   446
Từ vựng tiếng Nhật N3
128    24.817   2.693
2000 Hán tự thường dụng
328    20.811   3.443