Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

 

Bài giải các bài tập không gỉải ĐTCB/CNTT
 

 

1.2  Áp dụng định luật Kirchhoff cho:

   Vòng 1cho:  -12V + 6I1- 4I 2 =0         à    12V = 6I1 – 4I2       (1)

   Vòng 2 cho:  - 6 V+2I3+ 4I 2 +2I3=0   à    6V = 4I3 + 4I2         (2)                                 

   Nút 1 cho:     I1 + I2 - I3 = 0    (3)

  1.    Cho:      4I2 = -12 V + 6 I1          (4)
  2.    Cho:      4I2 =  6 V - 6 I3        à I2 = (6/4)A – I3 =1,5A – I3     (5)
  3.     Cho:     I1 = I3 – I2                  (6)

 

Thay (6) vào (4) cho:

                  4I2 = -12 V + 6 (I3  - I2)      à 10 I2 = -12 V + 6 I3  (7) 

Thay (5) vào (7) được:

        10 (1,5 A – I 3) = - 12 V + 6 I3

         15V – 10 I3 = - 12 V + 6 I3   à 27 V = 16 I3  

      à  I3 = 27/16 = 1,6875 A           ( 8 )

Thay (9) vào (5) cho:

           I2 =1,5 A – I3  =1,5A – 1,6875A   = - 0.,1875 A      ( 9 )

 Từ (6) tinh được:

           I 1 = I 3 – I 2 = 1,6875 – (- 0,1875) = 1,875       (10)

1.3.      1. Phương pháp nút  (KCL):

     Theo chiều đã chọn trong hình. ta có:

             I1 – I2 + I – I3  = 0   à  I1 + I = I2 + I3        (1)

      Gọi điện thế tại nút  là V2, ta viết được:    

 

             

             

2. Áp dụng nguyên lý chồng chập và định lý Thevenin

·     

 

Cho hở tãi và hở dòng I, mạch còn lại cho (H.1):

                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                    H.1

·     

 

Cho hở tãi và nối tắt nguồn thế, mạch còn lại (H.2) cho:

                             

 

                                                                                                                      H.2

·               Vậy mạch tương đương Thevenin tổng cộng là (H.3):

                        

Khi nối tãi R4 và R3 vào lại mạch (H.3) tính được:

 

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                     H.3      

            Có cùng kết quả như trên                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             

 

1.5   Áp dụng định lý Thevenin và định lý Norton  lần lượt cho:

·          Hở tải và V cho:

                        

 

·     

 

   Mạch tương 1 cho:

                          

 

·     

 

  Mạch tương đương 2 cho:

                          

 

·                            Mạch tương đươn g Thevenin cuối cho:

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

5.4   Mạch theo nguồn ( SF)

 

 

 

 

 

 

 

    Ta có điện thế ngõ ra :

            Ñaùp soá     2.  

1.      Xem chứng minh ở sau

   Ta coù:

           

         Hoaëc coù theå vieát döôùi daïng:       

 

5.6 Cho mạch theo hình sau :

Điện trở R phụ thuộc điện thế vB. Tính vB.

 

       Giải:

    Theo qui tắc cầu phân thế cho

                           

 

5.7  Chứng minh vO theo vI  trong mạch ở hình sau.

Giả sử MOSFET hoạt động trong vùng bảo hoà

Và được đặc trưng bởi các tham số K và VT.

 

       Đáp số

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     BT Ch6. Khuếch đại tín hiện nhỏ

6.4    Mạch khuếch đại hai tấng

                               

 

 

 

 

 

 

 

1. VMID

                           

và:

                      

đồng nhất hai phương trình cho:

                                       

                                                    

 2. Độ lợi thế tổng cộng:

                        

 

7.3    a. Tính VO

                          

   c. Độ lợi điện thế:

                      

   d. Điện thế ngõ ra:

                       

  e.  Điện trở vào và điện trở ra:

                     

       f. Độ lợi dòng điện và độ lợi công suất khi có mắc thêm tải Ro:

                      

7.4 .

   a. Độ lợi thế:

                    

    b. Độ lợi thế ở mạch sau:

                  

 7.5. Mạch khuếch đại theo phát

a. Xác định điểm hoạt động Q:

                 

c. Độ lợi thế:

                

d. Điện trở vào và điện trở ra:

         

e. Độ lợi dòng:

          

Thể loại:

Ngành Khoa học - Kỹ thuật -

 Điện - Điện tử


Tag: điện tử - bài tập điện tử cơ bản
DOC     9     Lê Xuân Bách     05/12/2013     26.202     1.311

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài giải các bài tập điện tử cơ bảnBài giải các bài tập điện tử cơ bảnBài giải các bài tập điện tử cơ bảnBài giải các bài tập điện tử cơ bảnBài giải các bài tập điện tử cơ bản
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại