Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD sử dụng PIC

Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD, sử dụng PIC 16F877A. Chức năng: Hiể thị thời gian, điều chỉnh thời gian. Yêu cầu: Mô phỏng trên Proteus và làm ra mạch thật.

Thể loại:

Ngành Khoa học - Kỹ thuật -

 Điện - Điện tử


Tag: Tài liệu điện tử số - Tài liệu điện tử cơ bản - Giáo trình kỹ thuật điện tử - tài liệu - tài liệu học tập
OCX     25     Huỳnh Thế Bảo     03/04/2015     3.468     132

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD  sử dụng PICĐồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD  sử dụng PICĐồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD  sử dụng PICĐồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD  sử dụng PICĐồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD  sử dụng PIC
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại