Đăng nhập   |   Đăng ký

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài Giảng

Kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục.

Thể loại:

Ngành Khoa học - Kỹ thuật -

 Tự động hoá


Tag: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
PDF     99     Nguyễn Minh Trí     16/12/2013     2.136     141

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài GiảngCƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài GiảngCƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài GiảngCƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài GiảngCƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Bài Giảng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại