Đăng nhập   |   Đăng ký

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

GIÁO TRÌNH: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG của PTS.Nguyễn Văn Hòa được chia làm ba phần: - Phần mở đầu: Khái quát chung về diều khiển. Phần này nêu lên những khái niệm cơ bản về điều khiển, giới thiệu một cách phân loại hệ thống điều chỉnh tự động và xác định vai trò của cơ sở lý thuyết điều khiển tự động. - Phần một: Hệ thống điều chỉnh tuyến tính liên tục. Phần này đưa ra những nội dung cơ bản của lý thuyết hệ tuyến tính liên tục. - Phần hai: Hệ thống điều chỉnh xung tuyến tính. - Phần phụ lục: giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ mô phỏng TUTSIM.

Thể loại:

Ngành Khoa học - Kỹ thuật -

 Tự động hoá


Tag: Tự động hóa - tài liệu học tập - điều khiển tự động
PDF     216     Nguyễn Hưng     04/11/2015     3.805     592

Đánh giá của bạn ( 22 điểm/6 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu này không hiển thị được, vui lòng tải về để xem

Có liên quanCùng thể loại