Đăng nhập   |   Đăng ký

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

Để thực hiện những mục đích trên, đề tài có những nhiệm vụ sau:

Phân tích cơ sở lý luận về tuyển dụng đối với công chức trong cơ quan nhà nước dựa trên các nguyên tắc, đối tượng và hình thức tuyển dụng.

Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Vị Xuyên. Trên cơ sở đó so sánh với lý luận thực tiễn và từ đó đưa ra những bất cập tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó.

Đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức của UBND huyện Vị Xuyên.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực
DOC     56     dặng thị dưng     03/12/2013     9.369     573

Đánh giá của bạn ( 7 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà GiangThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà GiangThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà GiangThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà GiangThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại