Đăng nhập   |   Đăng ký

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô


CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng.
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng.
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả.
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn. 
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng 
1.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 
1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng.
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế -xã hội 
1.2 Nội dung cơ bản của mở rộng tín dụng tiêu dùng 
1.2.1 Quan niệm về mở rộng tín dụng tiêu dùng.
1.2.2 Sự cần thiết của việc mở rộng tín dụng tiêu dùng.
1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng tín dụng tiêu dùng
1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh doanh số tín dụng tiêu dùng: 
1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD 
1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng 
1.2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng loại hình TDTD 
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng
1.2.4.1 Những nhân tố vĩ mô 
1.2.4.2 Những nhân tố vi mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
2.1 Khái quát về Ngân hàng Cổ phần Thương mại Kỹ thương chi nhánh Đông Đô 
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam ( Techcombank ) 
2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển của Techcombank- Đông Đô
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô 
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 
2.1.4.Tình hình sản xuất kinh doanh 
2.1.4.1 Tình hình huy động vốn. 
2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn.
2.2 Cho vay tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô
2.2.1 Thực trạng mở rộng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh 
2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng cho vay tiêu dùng .
2.2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank Đông Đô.
2.2.1.3 Quy mô và cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Techcombank - Đông Đô
2.2.1.4 Xét về dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 
2.2.1.5 Chất lượng cho vay tiêu dùng
2.2.1.6 Về tình hình nợ xấu
2.2.2 Doanh thu và chi phí từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3 Đánh giá chung về mở rộng tiêu dùng của Techcombank- Đông Đô trong thời gian qua. 
2.3.1 Những kết quả đạt được.
2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG II

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 
3.1 Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô trong thời gian tới
3.2 Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Đông Đô. 
3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện danh mục sản phẩm
3.2.2 Đa dạng hóa phương thức TDTD 
3.2.3 Hoàn thiện quy trình cho vay 
3.2.4 Gắn mở rộng TDTD đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 
3.2.6 Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 
3.2.7 Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng 
3.3 Một số kiến nghị 
3.3.1 Kiến nghị về phía các cơ quan quản lý vĩ mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 
KẾT LUẬN

 

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Tín dụng - Ngân hàng - Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
PDF     78     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     6.672     474

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông ĐôMở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông ĐôMở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông ĐôMở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông ĐôMở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại