Đăng nhập   |   Đăng ký

Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương

Luận văn tốt nghiệp Thực trạng hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương 
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương 
1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương 
1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương 
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2. Cơ cấu tổ chức 
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 
1.3.1. Hoạt động nguồn vốn
1.3.2. Hoạt động tín dụng 
1.3.3.Nhận xét chung 

CHƯƠNG 2 Thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương 
2.1. Hoạt động TTQT tại NHNo& PTNT Hải Dương 
2.1.1.Quy trình nghiệp vụ TTQT của NHNo&PTNT Hải Dương
2.1.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT Hải Dương 
2.2. Hiệu quả hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT Hải Dương 
2.2.1. Hiệu quả hoạt động TTQT qua các chỉ tiêu trực tiếp
2.2.2..Hiệu quả hoạt động TTQT qua các chỉ tiêu gián tiếp 
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động TTQT tại Chi nhánh NHNo& PTNT Hải Dương 
2.3.1. Thành tựu 
2.3.2. Hạn chế 
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 

CHƯƠNG 3 Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Hải Dương
3.1. Định hướng hoạt động trong năm tới của NHNo&PTNT Hải Dương 
3.1.1. Định hướng chung trong hoạt động của NHNo&PTNT Hải Dương 
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT Hải Dương 
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT Hải Dương 
3.2.1. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp xuất khẩu
3.2.2. Mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ 
3.2.3 Tăng cường hoạt động thanh toán biên mậu với Trung Quốc 
3.2.4. Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ ngân hàng
3.2.5. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ 
3.2.6. Hoàn thiện chiến lược Marketing ngân hàng + Giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT của NHNo&PTNT Hải Dương 
3.3.1. . Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương .
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các ban ngành liên quan 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH - Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương
PDF     56     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     3.944     125

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải DươngThanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải DươngThanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải DươngThanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải DươngThanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại