Đăng nhập   |   Đăng ký

Đa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt Nam

PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 2 PHẦN II: NỘI DUNG 4 Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng. 4 1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng .4 1.1.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới. 4 1.1.1.1. Lịch sử hình thành của ngân hàng. 4 1.1.1.2. Quá trình phát triển hệ thống ngân hàng. 5 1.1.2. Vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế. 6 1.2. Các loại dịch vụ ngân hàng hiện nay. 7 1.2.1. Các loại dịch vụ ngân hàng truyền thống. 7 1.2.2.Các loại dịch vụ ngân hàng hiện đại. 8 1.3. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng – xu thế phát triển tất yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 11 1.3.1.Tác động đa dạng hoá nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng trong nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. 11 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng 13 Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam. 16 2.1. Chuyển sang mô hình ngân hàng kinh doanh đa năng – Xu thế phát triển tất yếu của ngân hàng thương mại Việt Nam. 16 2.2 Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. 17 2.3 Hạn chế của đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. 19 Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam. 20 3.1 Thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam. 20 3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng. 23 PHẦN III: KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt Nam - luận văn - tài liệu
DOC     18     Hồ Anh Tuấn     09/12/2013     4.142     115

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt NamĐa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt NamĐa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt NamĐa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt NamĐa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại