Đăng nhập   |   Đăng ký

Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3

Chuyên đề được xây dựng bởi 3 phần : Lời mở đầu phần I: Đặc điểm tình hình chung của Công ty Dệt 8-3 1.1 - qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8-3 1.2 - Chức năng - nhiệm vụ kinh doanh 1.3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 1.4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 1.5 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất Phần II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.1 - Lý do chọn phần hành nghiệp vụ kế toán 2.2 - Tình hình thực tế công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.2.1 - Đặc điểm Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.2.2 - Phân loại Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.2.3 - Tính toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 a - Đối với Nguyên vật liệu trong kỳ b - Đối với Nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ 2.2.4 - Quy trình hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.2.5 - Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 2.2.6 - Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 a - Tài khỏan sử dụng - Sổ kế toán. b - Kế tóan nhập Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 c - Kế tóan xuất Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 Phần III : Kết luận 3.1- Đánh giá về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 3.2 - Kết luận

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: luận văn - kế toán nguyên vật liệu - kế toán-kiểm toán
PDF     51     Hồ Anh Tuấn     11/12/2013     2.461     48

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3Kế toán NVL tại công ty Dệt 8/3
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại