Đăng nhập   |   Đăng ký

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP

Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) làm cơ sở cho việc xây dựng sản phẩm phần mềm ERP phục vụ, hỗ trợ và hiện đại hoá công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Quản lý Nhân sự - hệ thống ERP - hệ thống thông tin
PDF     121     Nguyễn Vũ Sơn     25/12/2013     3.176     150

Đánh giá của bạn ( 7 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERPXây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERPXây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERPXây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERPXây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại