Đăng nhập   |   Đăng ký

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triển

Lời nói đầu Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm (2001-2005)
Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế mới của thị trường, mở rộng mạng lưới cho vay với các doanh nghiệp. Đây là phương hướng phát triển tín dụng mới trong điều kiện hiện nay.
Bởi nền kinh tế đã chứa đựng trong nó những tiềm năng nội tại to lớn, một khi được quan tâm đúng mức sẽ trở thành lực lượng chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và trong tương lai thị trường tín dụng sẽ trở nên rộng lớn, chất lượng tín dụng sẽ là một vấn đề được xã hội và ngân hàng hết sức quan tâm. Khắc phục kiềm chế nợ quá hạn đang là đòi hỏi cấp bách được đặt ra đối với toàn ngân hàng Hoà chung với sự chuyển mình của nền kinh tế ấy, các NHTM nói 

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: tai lieu - tài liệu - luận văn tốt nghiệp
DOC     84     Trần Ngọc Bảo     02/01/2014     1.906     12

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triểnNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triểnNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triểnNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triểnNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tư phát triển
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại