Đăng nhập   |   Đăng ký

Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)

Mục tiêu và phạm vi áp dụng của ngân hàng đề thi, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Quy trình xây dựng 1 ngân hàng đề thi, khả năng tin học hoá khâu kiểm tra đánh giá, kết luận

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: luận văn - ngân hàng - đề tài
PDF     96     tien     23/01/2014     2.806     58

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)Ứng dụng công nghệ Testing trong xây dựng ngân hàng đề thi (Test items Banking)
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại