Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức, tính chất, quy mô, sự phân cấp quản lý, tình trạng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ của từng nhân viên kế toán…công ty áp dụng hình thức sổ kế toán” nhật ký chung”để ghi sổ.  
Kế toán bán hàng của công ty được tập hợp từ các chứng từ gốc như: hoá đơn, phiếu xuất kho, phiếu chi, phiếu thu... sau đó lên các sổ chi tiết-> Sổ tổng hợp chi tiết-> Sổ nhật ký chung-> Sổ cái

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: luận văn - đề tài - tài liệu tham khảo - tài liệu
DOC     62     Po     24/02/2014     3.106     132

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNTĐề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNTĐề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNTĐề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNTĐề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại