Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Mục tiêu của PCI là phản ánh kịp thời sự phát triển năng động của nền kinh tế và các thay đổi trong môi trường pháp lý của Việt Nam.Vì vậy việc xét các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PCI là rất cần thiết. Mỗi một yếu tố lại có mức ảnh hưởng khác nhau tới chỉ số PCI thông qua việc chúng ta xem xét các tham số hồi quy. Và để xác định được các tham số hồi quy này ta tiến hành xây dựng mô hình hồi quy. Chỉ số PCI 2009 được đánh giá dựa trên 9 chỉ số thành phần :chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức, tính năng động, chất lượng đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp,thiết chế pháp lý.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Kinh tế lượng - Năng lực cạnh tranh - Tiểu luận kinh tế lượng
PDF     18     tien     21/03/2014     3.008     107

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt NamTiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt NamTiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt NamTiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt NamTiểu luận: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại