Đăng nhập   |   Đăng ký

Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127

Đây là báo cáo thực tập, chủ đề "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127". Tài liệu tham khảo cho sinh viên năm 3 các trường ĐH-CĐ chuẩn bị kiến tập giữa khóa.
          Những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự thay đổi sâu sắc của cơchếkinh tế, hệthống kếtoán Việt nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp.
           Trong nền kinh tếthịtrường tất cảmọi doanh nghiệp đều quan tâm đến vấn đềlà sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đểtạo tiền đềcho tái sản xuất cảchiều rộng lẫn chiều sâu. Kếtoán là một bộphận quan trọng có vai trò tích cực trong việc quản
lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp.Tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp phải chi ra cho các chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụchi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí tiền lương… Mà nguyên vật liệu là một trong ba yếu tốcơbản của quá trình sản xuất thểhiện dưới dạng vật hoá, nó là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thểcủa sản phẩm, hơn nữa chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷtrọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Vì vậy việc quản lý nguyên vật liệu là công tác không thểthiếu được trong khâu quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất ởtất cảcác khâu, từ khâu thu mua bảo quản, dựtrữ đến khâu sử dụng.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Báo cáo thực tập - kế toán - nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
PDF     85     Cao Hoàng Giang     29/07/2014     2.144     99

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại