Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung Yên

Đề tài này gồm hai phần: - Phần Xây dựng: “Thiết kế công trình chung cư C16- Khu ĐT Trung Yên”do PGS., TS. Lý Trần Cường trực tiếp hướng dẫn. - Phần Tin học: “Lập chương trình dồn tải khung phẳng” do PGS.TS.Nguyễn Văn Nghiễm trực tiếp hướng dẫn.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế chung cư
PDF     159     Nguyễn Hưng     31/07/2014     1.821     29

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung YênĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung YênĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung YênĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung YênĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung Yên
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại