Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ năm

Nội dung của đồ án tót nghiệp này gồm:  Tính chất của axetylen  Ứng dung của axetylen  Công nghệ sản xuất axetylen  Tính toán công nghệ  Tính toán thiết bị  Thiết kế xây dựng  Tính toán kinh tế

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen
PDF     114     Nguyễn Hưng     03/08/2014     1.335     12

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ nămThiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ nămThiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ nămThiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ nămThiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/ năm
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại