Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG

Ngành truyền hình có vai trò to lớn trong việc truyền đường lối, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá các thông tin về kinh tế, chính trị, khoa học giáo dục, văn hóa xã hội và thông tin dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Ngày nay với sự hội tụ về công nghệ, truyền hình đang trở thành một phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng trong các xã hội phát triển, dần trở thành một ngành công nghiệp giải trí và dịch vụ siêu lợi nhuận. Hiện nay một số nhà khai thác ở Việt Nam đang thử nghiệm vài dịch vụ truyền hình di động như công nghệ truyền hình di động T-DMB của Hàn Quốc đang được đài truyền hình Việt Nam thử nghiệm. Tổng công ty VTC cũng đang thử nghiệm dịch vụ truyền hình di động số bằng công nghệ DVB-H v.v. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt công nghệ là vấn đề bức xúc và cần thiết, tác giả Phạm Thành Luân đã thực hiện đồ án tốt nghiệp về “Công nghệ DVB-H và truyền hình di động”.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - công nghệ DVB-H và truyền hình di động
PDF     73     Nguyễn Hưng     04/08/2014     1.611     34

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNGĐồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNGĐồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNGĐồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNGĐồ án tốt nghiệp: CÔNG NGHỆ DVB-H VÀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại