Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật. Đặc biệt trong lĩnh vực điện tử viễn thông đã tạo nên một động lực thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp khác nhằm phục vụ và đáp ứng đƣợc nhu cầu của con người trong cuộc sống. Con ngƣời với sự trợ giúp của máy móc, những công cụ thông minh đã không phải trực tiếp làm việc, hay những công việc mà con người không thể làm được với khả năng của mình mà chỉ việc điều khiển chúng hay chúng làm việc hoàn toàn tự động đã mang lại những lợi ích hết sức to lớn, giảm nhẹ và tối ƣu hóa công việc. Với sự tiến bộ này đã đáp ứng đƣợc những nhu cầu của con người trong cuộc sống hiện đại nói chung và trong sự phát triển hơn nữa của những ứng dụng trong việc nghiên cứu, phát triển của khoa học kĩ thuật nói riêng. Đối với những sinh viên điện tử thì việc nghiên cứu, tìm hiểu các đặc tính của công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID có ý nghĩa thực tế hết sức quan trọng. Từ những nhận thức trên, sinh viên Từ Hữu Thắng đã chọn đề tài "Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID" để làm đồ án tốt nghiệp cho mình. Kết cấu của đồ án bao gồm các chương sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID Chương 2 : THẺ RFID (TAG RFID) Chương 3: BỘ ĐỌC (READER)

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Công nghệ nhận dạng đối tượng - sóng vô tuyến RFID
PDF     88     Nguyễn Hưng     04/08/2014     2.023     77

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFIDĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFIDĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFIDĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFIDĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại