Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀ

Trong đề tài nghiên cứu “Hệ thống mạng trong nhà”, sinh viên Vũ Đình Bình đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá dung năng kênh của từng loại kênh truyền là cáp xoắn và cáp đồng trục. Các thiết bị đo và đánh giá dung năng kênh khá đắt tiền và để thiết lập được các bài tập đo dung năng kênh hoàn toàn không đơn giản, vì vậy thông qua những phân tích, đánh giá, phương trình dung năng kênh, tác giả sẽ xây dựng các chương trình mô phỏng để tính toán dung năng kênh trong một số điều kiện cụ thể, loại môi trường cụ thể. Nội dung đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống mạng trong nhà Chương này trình bày về môi trường trong nhà của một ngôi nhà hiện đại và các phương tiện truyền thông hiện có. Chương 2: Cáp xoắn đôi. Chương này trình bày đặc điểm, các tham số cơ bản và các mô hình nhiễu của cáp xoắn đôi từ đó tính dung năng kênh. Chương 3: Cáp đồng trục. Chương này trình bày đặc điểm, các tham số cơ bản và các mô hình nhiễu của cáp đồng trục từ đó tính dung năng kênh. Chương 4: Kết quả mô phỏng. Chương này trình bày kết quả mô phỏng khảo sát dung năng kênh.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - hệ thống mạng trong nhà
PDF     67     Nguyễn Hưng     04/08/2014     1.014     10

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀĐồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀĐồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀĐồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀĐồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG MẠNG TRONG NHÀ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại