Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quang

Nội dung của đề tài gồm 3 chương. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG. Trong chương này ta sẽ tìm hiểu tổng quan về hệ thống thông tin quang, nội dung là sự phát triển của hệ thống thông tin quang, và sơ lược về thông tin quang. CHƯƠNG 2: SỢI QUANG. Chương này đi vào tìm hiểu về các nguyên lý cơ bản của sự lan truyền ánh sáng trong sợi quang, bắt đầu từ mô hình quang hình học đơn giản tới mô hình lý thuyết sóng chung dựa vào phƣơng trình Maxwell. Sau đó chúng ta phần còn lại của chương này để tìm hiểu các cơ sở tán sắc màu và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang. CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO TÁN SẮC TRONG SỢI QUANG. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu ta sẽ tìm hiểu về ảnh hưởng của tán sắc tới hệ thống thông tin sợi quang, và một số biện pháp để đo chúng.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - phương pháp đo tán sắc trong sợi quang
PDF     97     Nguyễn Hưng     05/08/2014     1.362     21

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quangĐồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quangĐồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quangĐồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quangĐồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quang
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại