Đăng nhập   |   Đăng ký

BẢO MẬT TRONG VOIP

Khóa luận tập trung tìm hiểu cơ bản về bảo mật trong VoIP với nhƣng đặc điểm, giao thức và những yêu cầu. Có kèm theo phần thực nghiệm và demo cuộc tấn công trong VoIP. Trên cơ sở cái nhìn tổng quan về VoIP, khóa luận nghiên cứu cụ thể các kỹ thuật đƣợc ứng dụng trong mạng VoIP nhƣ: Mô hình phân lớp mạng VoIP tham chiếu mô hình OSI, chồng giao thức sử dụng cho VoIP, đặc biệt quan tâm đến hai giao thức báo hiệu H.323 và SIP được sử dụng trong mạng VoIP. Một vấn đề quan trọng của khóa luận nghiên cứu về bảo mật trong VoIP để thấy đƣợc các lỗ hổng, các nguy cơ tấn công và từ đó có những kỹ thuật giải pháp hỗ trợ bảo mật cho VoIP. Trong phần thực nghiệm, khóa luận trình bày cách cấu hình các thiết bị Cisco trong một mạng VoIP cơ sở, khóa luận cũng đưa ra một mô hình mạng VoIP dựa trên một mạng LAN được ứng dụng từ phần mềm do 3CX cung cấp. Ngoài ra khóa luận còn demo một cuộc tấn công trong VoIP.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Khóa luận tốt nghiệp - bảo mật trong VOIP
PDF     145     Nguyễn Hưng     09/08/2014     2.289     50

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
BẢO MẬT TRONG VOIPBẢO MẬT TRONG VOIPBẢO MẬT TRONG VOIPBẢO MẬT TRONG VOIPBẢO MẬT TRONG VOIP
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại