Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươi

Đề tài: “ Tìm hiểu một số thông số công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng bún” với mục đích tìm hiểu về qui trình sản xuất bún tươi và một số thông số công nghệ trong quá trình nhào trộn ảnh hưởng đến chất lượng bún, đồ án được chia thành hai phần: Phần 1: Tìm hiểu về qui trình sản xuất bún tươi trong thực tế. Phần 2: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình nhào trộn đến chất lượng bún.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - công nghệ sản xuất bún tươi
PDF     141     Nguyễn Hưng     10/08/2014     2.749     200

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươiĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươiĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươiĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươiĐồ án tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất bún tươi
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại