Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG

Với đề tài: Thiết kế phân xưởng Cyclar sản xuất các chất thơm (BTX) từ LPG, sinh viên Nguyễn Văn Hiếu rút ra một số nhận xét sau: Các hydrocacbon thơm đặc biệt BTX là hợp chất trung gian quan trọng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ và hoá dầu, từ các hợp chất này sản xuất ra hàng loạt các hợp chất khác; Sự phát hiện ra các xúc tác mới có thể làm thay đổi về công nghệ sản xuất, nâng cao được hiệu suất quá trình, đồng thời mở rộng nguồn nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Trong đồ án này sinh viên Nguyễn Văn Hiếu lựa chọn công nghệ tối ưu để thu được hiệu suất hydrocacbon thơm là cao nhất, từ nguồn nguyên liệu là LPG. Tác giả đã tính toán được những vấn đề chính của quá trình nhƣ: cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, kích thước cơ bản của thiết bị trong sơ đồ công nghệ.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - sản xuất Aromatic Từ LPG
PDF     124     Nguyễn Hưng     10/08/2014     1.621     16

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại