Đăng nhập   |   Đăng ký

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500W

Nội dung đề tài "Thiết kế tuabin gió công suất 500W" gồm có 5 chương: - Chương 1: Mở đầu. - Chương 2: Tính toán khí động học tuabine gió trục ngang. - Chương 3: Thiết kế kế cánh tuabine gió công suất 500W và xây dựng cánh. tuabine bằng phần mềm Pro/Engineer 5.0. - Chương 4: Tính toán các bộ phận khác của tuabine. - Chương 5: Hạch toán giá thành sản phẩm.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế tuabin gió
PDF     65     Nguyễn Hưng     11/08/2014     1.631     46

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500WĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500WĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500WĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500WĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuabin gió công suất 500W
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại