Đăng nhập   |   Đăng ký

Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox

Nội dung của đề tài "Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox": - Thiết lập mô hình để xử lý Ammonium theo quá trình Nitrate hóa - Anammox trong phòng thí nghiệm. - Vận hành mô hình, tiến hành phân tích các chỉ tiêu N-NH4, N-NO2, N-NO3, COD, SS, pH,... trong từng quá trình. - Tổng kết số liệu, xử lý số liệu, đánh giá hiệu quả của từng quá trình.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ
PDF     79     Nguyễn Hưng     13/08/2014     1.960     65

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammoxKhảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammoxKhảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammoxKhảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammoxKhảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại